Alışveriş sepetinizde hiç ürün bulunmuyor.
Arama
(0)
Filters

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.a - SATICI

Unvanı:

Adres:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Web Site Adresi : https://firsatlaronda.com


1.b - ALICI

Adı: 

Soyadı / Unvanı:

Adresi:

Ev Telefonu:

Cep Telefonu:

E-Mail:

MADDE 2 – SÖZLEŞME KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu; ALICI’nın SATICI’ya ait web sayfasından elektronik ortamda siparişini yaptığı sözleşmede nitelikleri ve fiyatı / kredi değerleri belirtilmiş ürünlerin satışı, teslimi, bedelinin ödenmesi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır ve tüketici sayılan kişilerle sınırlıdır.

Tüketici sayılmayan ALICI’ lar hakkında da Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği bu sözleşmenin Tüketici olan ALICI’ lara özel düzenlemeleri dışındaki hükümleri uygulanacaktır.

Yayınlanan fiyatlar, kredi değerleri ve duyurular, güncelleme yapılana kadar geçerlidir. 

Teslim durumunda ALICI belirttiği adresinde değilse SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir.

ALICI’nın ürünü kendinden kaynaklanan sebeplerle geç teslim almasından doğabilecek olası tüm zarar ile ürünün kargoda beklemiş olması ve / veya kargonun SATICI’ya geri iade edilmiş olmasından dolayı oluşan giderler ALICI’ ya aittir.

MADDE 3 - ÜRÜNLER

3.1 - Ürünlerin nitelikleri (cinsi ve türü, miktarı, marka ve modeli, rengi gibi özellikleri), vergiler dahil toplam satış bedeli (adet x birim fiyat ya da kredi değerleri olarak), ödeme şekli, teslimat / fatura adresi, kargo ücreti, teslim edilecek kişi / kuruluş ve kimin tarafından ödeneceği aşağıda ve işbu web sitesi içerisindeki ilgili sayfalarda belirtildiği gibidir.

3.2 – İleride web sitesinde yer alması olası vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılmasından dolayı ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince bu faizlerle ile ilgili hükümlerin banka ve alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

A) Kredi Kartına İade Prosedürü 

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da sipariş edilen ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile tüketiciye bedel iadesine karar verilen durumlarda alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmış ise kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Ürün kaç taksit ile alındıysa banka müşteriye geri ödemesini aynı şekilde taksitle yapmaktadır. FIRSATLARONDA bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra banka poslarından yapılan taksitli harcamaların müşterimizin kredi kartına iadesinde tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Müşterinin satış iptaline kadar ödediği taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihi çakışmaz ise her ay karta 1 iade yansıyacak ve müşteri iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından da böylelikle düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ya da hizmetin iadesinde; FIRSATLARONDA banka ile yaptığı sözleşme gereği Müşteriye nakit para ile ödeme yapamaz. FIRSATLARONDA bir iade işleminde ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup yine üye işyeri olarak ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince de Müşteriye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade işlemi de FIRSATLARONDA nin bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından yukarıda anlatılan prosedür gereğince yapılacaktır.

ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

3.3- İade Şartları:

Ürün teslim tutanağı imzalanmadan önce ürünün hasarlı ya da eksik olup olmadığı kontrol edilmelidir. Hasarlı ya da eksik ürün gönderilmişse teslimat ile ilgili hiçbir belge imzalanmadan ürün kargo yetkilisine teslim edilmelidir.

İadeler mutlak surette kullanılmamış ve orijinal kutu/ambalajında olmalıdır. Bütün standart aksesuarlar ve FIRSATLARONDA tarafından Müşteriye gönderilen fatura da iade ürün ile birlikte gönderilmelidir.

Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler iade edilemez.

Cep telefonları, bilgisayarlar ve görüntülü elektronik cihazların hiçbir şekilde kullanılmamış iade edilmesi için orijinal ambalajlarında ve cihazların ekranlarında yer alan koruma bantlarının kesinlikle çıkartılmamış, ekran üzerinde ya da cihazların herhangi bir yerinde çizik hasar darbe vs. olmaması gerekmektedir. Bütün standart aksesuarlar hasarsız ve tam olarak orijinal paketleri ile birlikte gönderilmelidir.

Kurulum gerektiren beyaz eşya ( Vestel, Bosch, vs. gibi ürünler ) ve büyük ebattaki elektronik ürünlerin ( Philips, SONY, SAMSUNG, TV, LCD, Plazma, vb. gibi ) tüm kurulumları yetkili teknik servisler tarafından yapılmalıdır. Bu bağlamda bu tür tüm ürünlerin ambalajları müşteri tarafından açılamaz, açılacak olursa ürünler garanti kapsamı dışında kalırlar ve Fırsatlaronda.com ya da ithalatçı firma tarafından iade alınmaz / değiştirilmezler.

Her türlü Kozmetik Ürünler, ve Kişisel Bakım Ürünleri, Her türlü yazılım, Her türlü işlemci(CPU) Program, DVD, VCD, CD ve Kasetlerin, Bilgisayar ve Kırtasiye sarf malzemelerin (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajları açılmamış olması şartı ile iadesi kabul edilir.

Hijyenik ürünler (iç çamaşırı gibi), süpermarket ürünleri (gıda ürünleri gibi), gazete, dergi gibi süreli yayınlar iade edilemez.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.a- ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinden sipariş ettiği sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin ön bilgileri okuyarak bilgi sahibi olduğunu, bunların yukarıda yer alan bilgiler ile örtüştüğünü ve bu bilgiler kapsamında sözleşme konusu ürünü satın almak ve yukarıda bildirdiği adresine teslimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul etmektedir.

4.b- Sözleşme konusu sipariş edilen ürün, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 30 günlük yasal süreyi geçmemek koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. ALICI, gösterdiği adreste teslim sırasında bulunan kimseye yapılan teslimatın kendisine yapılmış sayılacağını kabul etmiştir.

4.c- Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamayacaktır. Bu durumda, aynı adrese ya da ALICI’nın göstereceği bir başka adrese yapılacak sonraki teslimat masrafları ALICI’ya aittir.

4.d- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve var ise garanti belgeleri ve tanıtma / kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.e- Sözleşme konusu ürünün teslimi için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir.

4.f- Ürün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının, banka kartının veya benzeri bir ödeme kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

Benzer şekilde Üyelik Kartının da ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca belirlenen yaptırım ve cezalara işlem gerektirecektir. 

İlgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ya ödememesi ve ALICI kendisine teslim edilmiş olması halinde ürünün 3 gün içinde SATICI ya göndermesi zorunludur. Bu takdirde kargo giderleri ALICI ya ait olacaktır.

4.g- SATICI stok tükenmesi vb ticari güçlükler, beklenmeyen haller, mücbir sebeplerin varlığı veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü belirtilen 30 günlük süre içerisinde teslim edemez ise söz konusu durumu ALICI ya bildirmekle yükümlüdür ve ALICI’ya yazılı olarak bildirmek koşulu ile teslim süresini 10 gün uzatabilir. Bu süre sonunda da ürün teslim edilemiyorsa; ALICI sözleşmeden dönmeyi (siparişin iptal edilmesini), sözleşme konusu ürünün varsa emsali (eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün) ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödemiş olduğu tutar kendisine nakden ve defaten ödenir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. ALICI’nin sözleşmeden dönmesi halinde,dönme beyanının satıcıya ulaştığı tarihten itibaren ödediği tutar ve onu borç altına sokan her türlü belge 10 gün içinde kendisine iade edilir. Bunun dışında ALICI, satıcıdan herhangi bir tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

4.h- SATICI haklı bir nedenle sözleşme konusu sipariş edilen ürünün tedarik edilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, ALICI’yı açık ve anlaşılabilir şekilde bilgilendirerek onayını almak şartıyla, sözleşme konusu ürün yerine eşit kalite ve fiyatta başka bir ürün tedarik edebilir.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içerisinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir.

Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar. Cayma hakkının kullanılması için, ALICI’nın bu süre içerisinde cayma bildiriminde bulunması şarttır.

Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek ( orijinal kutu/ambalajında olmalıdır ) sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz. Bu hakkın kullanılması halinde, teslim edilen ürünün ve fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı iade edilmez ise, SATICI, KDV ve varsa sair yasal yükümlülükleri, ALICI’ya iade edilecek bedelden tahsil edecektir.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için ALICI ‘ ya gönderilen ürünün içinde bulunan dokümanda ya da faturadaki ilgili bölümlerin de eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra SATICI ‘ ya geri gönderilmesi gerekmektedir.

Ancak, KKTC ve yurtdışı gönderilerinde Müşterilerimiz siparişlerinde KDV ödemediği için, gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için Müşterilerin cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüketici mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek gönderilmeye elverişli olmayan ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Ayrıca alıcının istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler için de cayma hakkı kullanılamaz. 

Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının / jelatininin açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

-Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.)
-Kopyalanabilir yazılım ve programlar hariç her türlü yazılım ve programlar
-DVD, VCD, CD ve kasetler
-Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
-Hür türlü kozmetik ürünleri (gözlük, saat, parfüm dahil kozmetik ve hijyen ürünleri)
-Telefon kontör siparişleri
- Dijital kod gönderilen ürünler ( Sinema Biletleri ) 
- Seyahat ve Deneyim ürünleri 
- Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler (ürünün arızalı veya ayıplı çıkması halleri dışında, açıldıktan sonra sağlık açısından tehlike arzedebilen ürünler örn: kullanım esnasında vücut ile birebir temas gerektiren ürünler (kulak içi veya kulak üstü kulaklık vs.), tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve iadesi mümkün değildir. Kurulum gerektiren mobilya ve lastik 
ve benzeri ürünlerde de cayma hakkı kullanılamaz.

Sözleşme gereğince SATICI’nın bedel iadesi yapacağı durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesap ve/veya kredi kartıdır. Bu hesabın ve/veya kredi kartının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez olması nedeniyle SATICI’nın bedel iadesini gerçekleştirememesi durumunda ALICI, SATICI’ya bizzat yazılı olarak başvurarak parayı teslim almak zorundadır. ALICI böyle bir durumda gecikme zararı, faiz vb. talepte bulunamayacağı gibi, bedel iadesinin başka bir hesaba yapılmasını isteme hakkına da sahip değildir. Kredi iadeleri Fırsatlaronda tarafından ALICI ‘ ya yapılır. 

SATICI’nın internet sitesinde yer alan ürünlerin özellikleri, stok durumları, fiyatları vs. hususlarda herhangi bir hata oluşması mümkündür. Bu gibi hallerde hatalar SATICI tarafından düzeltilmektedir. Ancak herhangi bir hatayla karşılaşılması durumunda, sipariş gerçekleşmiş ve tutarı ALICI’nın kredi kartından (veya havale ile) alınmış olsa dahi, SATICI sözleşmeyi (siparişi) iptal ederek ödenen tutarı kredi kartına (veya hesaba) ALICI’nın ödediği şekilde iade edebilir. Benzer şekilde Fırsatlaronda vasıtasıyla kredi iadesi yaptırabilir.   İadesi gerçekleştirilen tutarın ALICI’nın hesabına aktarılması kartı veren / hesabın ait olduğu kuruluşun yükümlülüğünde olup oluşabilecek gecikmelerden dolayı SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fiyatlarda piyasa koşullarına bağlı olarak gerçekleşen artış ve azalmalar nedeniyle yapılan fiyat değişiklikleri bu düzenlemenin kapsamında değildir.

MADDE 7- TEMERRÜT HÜKÜMLERİ 
 
Tarafların işbu sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Borçlar Kanunu'nun 106-108.maddesinde yer alan Borçlunun Temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa 7 günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraf mütemerrit olarak addolunacak ve alacaklı edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini, ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

Fırsatlaronda‘ nın işbu yükümlülüğünü yerine getirmesini engelleyebilecek mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri,ulaşımın kesilmesi,yangın ,deprem,sel baskını gibi olağanüstü olaylar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içerisinde teslim edemez ise , Bu tip durumlarda Alıcı, Fırsatlaronda.com‘un hiçbir sorumluluğu olmadığını,siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumunun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar mümkün olan en kısa sürede kendisine ödenir ( Kredi için Fırsatlaronda ve / veya Kredi kartı ödemeleri için Banka prosedürleri ALICI tarafından kabul edilir).

MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen miktarlara kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI nın veya SATICI nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir. Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 9 – DİĞER GENEL HÜKÜMLER

a- 18 yaşından küçük kişiler SATICI dan alış-veriş yapamaz.
b- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından dolayı SATICI sorumlu değildir.
c- Adres değişikliği diğer tarafa en az 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde yukarıda yazılı adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

MADDE 10 - TALEP VE ŞİKÂYETLER

ALICI, sözleşmeye konu ürün ile ilgili tüm talep ve şikâyetlerini https://firsatlaronda.com web adresinde belirtilen iletişim adreslerine yapabilecektir.

Siparişin gerçekleşmesi / tamamlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

Sözleşme Tarihi :